شرکت مهندسی مهندسی پویا پایش صنعت آریا در سال 1395 با هدف ارائه خدمات مهندسی در زمینه پایش وضعیت و عیب یابی الکتروموتورها تاسیس شد. در ابتدا تست های Online را در برنامه پایش وضعیت قرار داد و سپس در سال 1400 تست های Offline را نیز در برنامه پایش وضعیت قرار داد. در حال […]