شرکت مهندسی مهندسی پویا پایش صنعت آریا در سال 1395 با هدف ارائه خدمات مهندسی  در زمینه پایش وضعیت و عیب یابی الکتروموتورها  تاسیس شد. در ابتدا تست های Online را در برنامه پایش وضعیت قرار داد و سپس در سال 1400 تست های Offline  را نیز در برنامه پایش وضعیت قرار داد.

در حال حاضر تست های الکتریکی آنالیز اثرات الکتریکی، آنالیز جریان، آنالیز صوت و آلتراسونیک، ارتعاشات، ولتاژ شافت و جریان نشتی، تکنیک تخلیه جزئی و ترموگرافی را در زمینه تست های Online و در زمینه تست های Offline تست های مقاومت عایقی (PI, PDCA , DC RAMP , STEP VOLTAGE, RIC , DC RESISTANCE, SURGE , PD OFFLINE ) و بازدید چشمی و میدانی را انجام می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات شرکت، شما را به بازدید از بخش های مختلف این وبسایت دعوت می نماییم. با ما همراه باشید….