شرایط تست PD  به دو صورت Online  و Offline  می باشد.

در  حالت Online   از سنسورهای مختلف از قبیل کوپلرخازنی و HFCT استفاده می شود.

تحلیل پیشرفت خرابی در لایه میانی عایق، لایه بیرونی عایق مورد تماس با هسته استاتور، لایه درونی عایق مورد تماس با استرند و کویل، ضعف در اورهنگ کویلها، ضعف در سربندی، تشخیص خشکی عایق، تشخیص خرابی عایق هادی و نیمه هادی کرونا در بازوی کویل، آلودگی، مشکلات گوه ها و سایر عیوبی که سبب تولید تخلیه جزئی می شوند، را   با استفاده از HFCT که بر روی 3 فاز موتور نصب شده اند بررسی می شود. HFCT ها دور کابل قدرت ورودی موتور و یا از سوئیچگیر حلقه می شوند و سیگنال های تخلیه جزئی را آشکار می کنند.

این تست  فقط برای ماشین های الکتریکی MV است و در ارتباط با اورهال الکتروموتورهای MV است.

جواب سئوال اینکه آیا الکتروموتور نیاز به اورهال را دارد یا خیر،  را به خوبی می دهد.

همچنین شرکت پویا پایش تست اندازه گیری شاخص های تخلیه جزئی را در حالت Offline نیز انجام می دهد.