در حوزه پايش وضعيت، بازرسي اولتراسونيك جديدتر از تحليل ارتعاشات است. اگرچه قدمت اين نوع عيب يابي در پزشكي بسيار بيش از اينهاست. در حال حاضر تكنيك اولتراسونيك در حوزه پايش وضعيت قادر به تشخيص خرابي بيرينگهاي غلتشي، برخورد،) ، ( Rubbingخرابي چرخ دنده ها و . . . مي باشد. عيوب بيرينگ در مراحل بسيار اوليه كه توسط آناليز ارتعاشات قابل شناسايي نيست با اين تكنيك شناسايي شده و اقدامات جبراني قبل از اينكه وضعيت بيرينگ حاد شود انجام خواهد شد. طبق بررسيهاي انجام شده %36از عيوب بيرينگها مرتبط با گريسكاري بيش از حد است. وجود گريس بيش از مقدار لازم در بيرينگها باعث افزايش دماي بيرينگ، مايع شدن گريس و نهايتاً صدمه به بيرينگ خواهد شد. %34عيوب بيرينگ نيز ناشي از اعمال بار مضاعف به بيرينگ است كه ناشي از نا هم محوري(misalignment) يا نابالانسي روتور (rotor imbalance) است. %14 عيوب نيز ناشي از آلودگي سيستم روغنكاري است. همه اين موارد قبل از آنكه منجر به آسيب به بيرينگ شوند با بازرسي اولتراسونيك قابل شناسايي است. با شناسايي و رفع اين مشكلات قبل از خرابي بيرينگ پرسنل تعميرات كل فرآيند تعويض بيرينگ را شامل باز و بسته كردن و دمونتاژ روتور و همچنين هم محور نمودن مجدد را صرفه جويي كرده اند

این تست شامل موارد زیر می شود:

تشخیص نشتی داخلی والوها، هوای فشرده، تشخیص زود هنگام خرابی های تجهیزات دوار، تشخیص مشکلات روانکار و تشخیص آرک و کرونا